جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
حوزه مديريت

صفحه اصلي > فایلهای آموزشی دوره مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی 
 
 

فایلهای آموزشی دوره مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی


 کارگروه وزارتی

استخدام و ورود بدو خدمت                                              خروج از خدمت و بازنشستگی

 - استخدام و رود به خدمت                                                                    - خروج از  خدمت

 - قانون طرح پیام آور و ضریب k

 

آموزش و ارزیابی عملکرد                                             مرخصی ها

 - توانمند سازی کارمندان                                                                     - آیین نامه و دستور العمل مرخصی ها (1)

 - ادامه تحصیل و ماموریت آموزشی                                                      - آیین نامه و دستو رالعمل مر خصی ها (2)

 - ارائه                                                                                                - حقوق و تکالیف کارمندان

 - بوکلت

  - ارزیابی مقدماتی عملکرد

 - دفترچه سوالات با پاسخ

 

آیین نامه اداری و استخدامی                                    هیات علمی

 - آیین نامه                                                                                        - آیین نامه اداری و استخدامی

 - فصول آیین نامه

 

حضور و غیاب                                                            

 -آئین نامه حضور و غیاب مطابق با قانون نظام هماهنگ

 - آئین نامه حضور و غیاب تصویب نامه شماره 81450 مورخ 1365/11/27 هیات وزیران

- کسر کاری جانبازان

 

حقو ق و مزایا                                                            

 -حقوق و مزایا در آیین نام اداری و ایتخدامی جدید کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها

 -آشنایی با نظام هماهنگ پرداخت

- آموزش مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی

- شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج

 -شرایط پرداخت کمک هزینه فوت

- فوق العاده ها

- محاسبه تفاوت تطبیق

 -مغایرت اداری با مدیریت

- مقایسه قانون مدیریت و آیین نامه اداری و استخدامی

- سوالات

 

طبقه بندی مشاغل                                                           

 -معرفی تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

 -اصلاح تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

- طبقه بندی مشاغل

- رتبه شغلی

 -سوال طبقه بندی مشاغل

-سوال رتبه شغلی

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.